Wickey

Wickey logo

Lektornsfabriken

Gratis frakt från 475 kr*


Fallskydd och ankare

Fallande ordning

Fallande ordning

Fallskydd & ankare för privata och offentliga lekplatser

Dina barns säkerhet har högsta prioritet hos Wickey. Särskilt viktigt är att lektornet eller gungan förankras på ett korrekt sätt i marken. Endast med den rätta förankringen står ett klättertorn stabilt och säkert. Därför rekommenderar vi att du förankrar ditt klättertorn med säkerhetsankare. I vår Wickey-webbutik hittar du passande ankare för alla sorters lektorn och gungor tillsammans med fallskyddsmattor för privata och offentliga lekplatser.

Ankare – För säker montering av lektorn

För montering av ditt lekredskap ska du beställa ankare för gungor, lektorn, räcken och klätterväggar direkt hos Wickey. Du kan välja mellan klassiska jordankare, vinkelankare och grundankare. Vilket säkerhetsankare som passar ditt lekredskap beror både på stolparna och marken i din trädgård.

Den populäraste modellen hos Wickey är vinkelankaret, som även kallas för stolpankare. Dessa varmförzinkade ankare för förankring i betong är extra stabila. De passar för alla lektorn, stylthus, gungor och klätterställningar med inbyggd sandlåda eller för ett stylthus. Ankaret monteras på insidan av trästolpen. Detta extremt vädertåliga vinkelankare kan användas för olika stolpstorlekar.

Tips: Se till att jordankaret eller vinkelankaret förankras i betong i jorden när du monterar lektornet eller gungställningen. Betongen fordrar en viss torkningstid innan den kan belastas fullt ut.

Grundankarna med skruvar är mycket lätta att montera och passar för sneda stegar och klätterväggar. Monteringen går snabbt: skruva helt enkelt bara ner dem på avsedd plats i marken, fäst dem i stolparna och sen är förankringen klar. Du kan också förankra ankaret i betong, då står din lekställning ännu säkrare.

Jordankaret Safety, avsedd för förankring i betong i trädgården, passar mycket bra för förankringen av ditt lektorn. Framförallt sneda balkar på gungställningar kan enkelt fästas med säkerhetsankarna. Ankaret kan inte ses från utsidan tack vare att förankringen sitter på insidan av stolparna. Tack vare den speciella konstruktionen och de varmförzinkade skarvarna försäkras en stabilitet i alla riktningar.

Mjuk landning på fallskyddsmattan

Ditt barn får uppleva många äventyr med lekredskap från Wickey. Men för att ditt barn ska kunna klättra säkert upp och ner i lektornet och svinga sig högt i gungan rekommenderar vi användning av fallskyddsmattor. Skaderisken hålls då så låg som möjlig. Mattorna som finns i olika färger och tjocklekar läggs ut runt gungor, rutschkanor och klätterväggar.

Lektornets plattformshöjd avgör valet av fallskyddsmatta. Vid plattformshöjder på upp till 120 cm väljer du en tjocklek på minst 2,5 cm, för plattformar från 140/150 cm passar säkerhetsmattor med en tjocklek på 4,5 cm. I Wickeys webbutik hittar du också gummimattor med monteringsstift som hindrar att de glider iväg.

Certifierade ankare och fallskyddsmattor för offentliga lekplatser

Särskilt offentliga lekplatser måste klara en intensiv användning och många barn på en gång. Här är en stabil förankring ett måste. Vinkelankarna för våra offentliga lektorn från GIANT-serien är varmförzinkade och extra stora. Som extra skydd för barnen finns säkerhetsmattor. I Wickeys webbutik hittar du certifierade fallskyddsmattor enligt standarden EN 1177 för din lekplats. Alla barn klättrar, gungar och gympar säkert på lekutrustningen från Wickey!