Wickey

Wickey logo

Lektornsfabriken

Gratis frakt från 475 kr*


Montering & Säkerhet

Var ska jag montera lekredskapet från Wickey?

Du bör helst montera ditt lekredskap från Wickey på en plan yta. Gräs- eller sandytor med tillräckligt utrymme runt redskapet är mycket lämpliga. Vid hårdare ytor rekommenderar vi fallskyddsmattor.

Hur kan jag förankra lekredskapet i marken?

Även om ditt lekredskap verkar stå stabilt och säkert, rekommenderar vi att varje lekredskap förankras i marken för att garantera säkerheten för dina barn. Genom denna förankring förbättras tornets eller gungans stabilitet. Generellt kan du välja olika ankare för förankringen. Alla ankare skruvas fast i stolparna på klättertornet. Men vilket ankare är bäst för vilket redskap och vilket underlag? Nedan följer en överblick över våra rekommendationer för olika ankare:

 •  
  Markankare
  Jordankare
  Vinkelprofil
 •  
  Grundanker
  Bodenanker
  Winkelanker
 • Fyrkantiga stolpar / sneda stegar
 • Gungstolpar
   
 • Runda stolpar
   
 • Tiny-/Flyer-serien
   
 • Smart-/Prime-serien
 • Lös, sandig mark (förankras alltid i betong)
 • Hård, stenig mark
   
 • Monteringstips
  Enklaste montering

  Skruvas fast eller förankras i betong
  Enkel montering*

  Förankras i betong
  Enkel montering**

  Förankras
  i betong
  Enkel montering*

  Förankras i betong
  Enkel montering*

  Förankras
  i betong
 • Stabilitet
  Stabil och säker
  (Standard)
  Stabil och säker
  (Premium)
  Stabil och säker
  (Premium)

*Rekommendation: Montering på innersidan, ankaret kan inte ses från utsidan


Hur många ankare behöver jag för mitt lekredskap?

Vi rekommenderar generellt att varje stolpe som går från tornet till marken förankras i marken. Stegar och klätterväggar bör dessutom förankras med 2 ankare. Informationen om hur många ankare som behövs finns i respektive produktbeskrivning. Här följer ett exempel på ankarnas placeringar.


Hur förankrar jag lekredskapets ankare i betong?

Förankring av ankaret i betong är effektivt för lekredskapets stabilitet och rekommenderas av oss.
Här följer en kort illustration:

 

Hur många fallskyddsmattor behöver jag och var ska jag lägga dem?

För att minska risken för skador rekommenderar vi att du lägger ut fallskyddsmattor. Det är alltid bättre om marken under ett lekredskap är mjuk ifall man faller. Våra fallskyddsmattor har en yta på 50x50 cm. Vi rekommenderar att du använder minst ;

 • 4 st framför varje klättervägg/-stege
 • 2 st framför varje rutschkana
 • 6 st under vare gunga
 • 4 st under varje klätterrep/-nät
 • 4 st under varje repstege 

Är det enkelt att montera lektornen från Wickey?

Till skillnad från de flesta självmonterings-set är alla lektorn från Wickey färdigsågade. De nödvändiga skruvarna och skruvskydden ingår också. För optimal montering behöver du inte mer än dessa fem saker:

Tips: När du fäster de medföljande skruvarna måste du använda rätt bitstorlek för att förhindra för tidiga rostangrepp och skador.


Sladdlös skruvdragare

Vattenpass

Gummihammare

Vinkel

Hylssats
 

Kan jag montera lektornet också på annat sätt än det som beskrivs i monteringsanvisningarna?

Med de inkluderade, detaljerade monteringsanvisningarna bör monteringen gå enkelt med en aning hantverkskunnande. Den viktigaste komponenten, alltså lektornets huvudsakliga basdel, bör monteras såsom beskrivet i monteringsanvisningarna. Våra lektorn är utformade så att de är stabila och säkra. Alla ändringar av denna konstruktion sker på egen risk och kan påverka garantin. Alla torn kan monteras spegelvända.

 Alla uppgifter är rekommendationer; utan garantiförpliktelser.